Terapi

EFFEKTTERAPI - En effektiv terapiform

Jeg går ud fra, at du ønsker en effekt af at gå i terapi. Du vil stå et bedre sted når vi er færdige, end da du startede. Hvis du aldrig har været i terapi før, eller har mindre gode erfaringer hermed, kan det være rart at vide hvad du kan forvente.


Først og fremmest tager vi udgangspunkt i DIG og det som er vigtigt for dig at få talt om. Hvis du er udfordret af afhængighed, angst eller andre effekter af livet, vil vi sammen se på hvordan problemet har indflydelse i dit liv, men også på de steder i livet hvor det ikke har fået fat. Vi skal også undersøge om problemet tidligere (eller stadig indimellem) er hjælpsomt. F.eks. kan alkohol bruges til at dulme smertefulde oplevelser, men kan ende som misbrug. Det kan lyde mærkeligt, men det er ikke desto mindre sådan det ofte er. Jeg er af den overbevisning, at afhængighed og angst ikke er tilfældigt opståede.


Som du kan se i Forandringscirklen nedenfor, er det med at komme et andet sted hen i sit liv, ofte en proces, hvor der vil være opture og måske tilbagefald. Det er alt sammen en naturlig del af forløbet og det kan være rart at blive støttet i denne periode. Når man er ramt af svære problematikker, kan man indimellem miste håbet og meningen med livet.


Som terapeut er jeg ikke ekspert på dit liv, og jeg har ikke på forhånd en løsning på dine problemer, men jeg vil give dig mulighed for at få kigget på det du står i, og snakket om de erfaringer, færdigheder, relationer, værdier, drømme og håb, der kan hjælpe dig videre i livet. På en måde kan man sige, at vi arbejder sammen med at få foldet dit liv ud, så der bliver flere nuancerede historier, som igen kan give dig plads til at leve et mere righoldigt liv, dvs. uden afhængighed, angst, skam eller andre effekter som påvirker dit liv.

Forandringscirklen – en model der viser vejen ud af misbrug

Der er ikke to mennesker, der har præcis den samme vej ud af deres misbrug, men de fleste vil i løbet af processen hen imod et liv uden alkohol og stoffer komme igennem følgende 5 faser på deres vej ud af misbruget:

1. Førovervejelsesstadiet

Du mener ikke, at du har et misbrugsproblem, eller du overvejer ikke at ændre på det.


2. Overvejelsesstadiet

Ambivalens kendetegner denne fase. Det ene øjeblik synes du, rusmidlet er et problem for dig, det næste øjeblik anser du ikke misbruget for at være et problem. Du overvejer fordele og ulemper ved at ændre på dit mønster, og du svinger imellem at tro på, at du kan ændre det eller ej.


3. Beslutningsstadiet

Du erkender, at du har et problem og beslutter dig for at ændre dine vaner. Du begynder måske på egen hånd at eksperimentere med at reducere mængden af rusmidler eller søger information om behandling.


4. Handlingsstadiet

Du er kommet til et punkt, hvor du ved, hvad der skal til for at ændre dit misbrug. Du går i gang med at udføre ændringen. I denne fase lærer du, hvad der skal til for at udføre den livsstilsændring, som det kræver at blive uafhængig. Dine perioder uden misbrug bliver længere og længere. Det er en fase, hvor det er normalt tilbagefald, som for de fleste er en del af processen henimod varig uafhængighed.


5. Vedligeholdelsestadiet (eller tilbagefald)

Du oplever at have flere handlemuligheder. Du kan fokusere på det gode ved ikke at længere at være afhængig, hvilket giver dig lyst til at fastholde ændringen. Det kræver, at du bliver ved med at vedligeholde din nye livsstil og fortsat er opmærksom på, hvad der for dig kan udløse lyst til at indtage rusmidler, for at forebygge tilbagefald.


Som du måske kan se ud fra denne illustration, er det en proces som kan tage tid. Hvor lang tid er helt individuelt. De fleste vil have brug for ugentlige samtaler i en periode, som så nedsættes til hver fjortende dag og afsluttes med månedlige samtaler.