Afhængighed


Misbrugsbehandling handler ikke primært om alkohol eller stoffer, men om at finde de bagvedliggende årsager til, at du har udviklet et misbrug


Har du gennem en periode flere gange tænkt; nu vil jeg gøre noget ved mit forbrug? Måske kan du se effekter ud i familielivet eller på arbejdet. Måske er der nogle af dine venner, som kommer med hentydninger. Ofte er det en svær proces at række ud efter hjælpen. Men den er der.

Er du i tvivl om dit forbrug er blevet til en afhængighed?


Mindst 3 af følgende 6 symptomer, sammenhængende i mindst én måned eller gentagne gange er opstået indenfor de seneste 12 måneder:


Ifølge WHO defineres det som en afhængighed hvis der er:


  • Et stærkt ønske om eller følelse af tvang til at indtage alkohol/tage kokain (Crawing)
  • Svækket evne til at styre indtagelsen, standse eller nedsætte brugen af alkohol/kokain (kontroltab)
  • Udvikling af abstinenssymptomer, når rusmiddel-indtagelsen stopper eller nedsættes (tremor, sved, uro m.fl.), eller indtagelse af alkohol/kokain for at ophæve eller undgå abstinenssymptomer.
  • Toleransudvikling, det vil sige indtagelse af større og større mængder alkohol/kokain for at opnå den samme effekt.
  • Dominerende rolle med hensyn til prioritering og tidsforbrug. Dette indebærer tiltagende neglect over for andre glæder og interesser på grund af indtagelse af Rusmidlet, og et øget forbrug af tid på indtagelse af alkohol/kokain og til at komme sig over alkoholen eller kokainens virkning (nedsat social funktion pga. indtagelse)
  • Fortsat brug mod bedre viden - det vil sige fortsættelse med brug af rusmiddel på trods af erkendt skadevirkning eller viden om klare, skadelige konsekvenser af alkohol/kokain-indtagelse                                                                                                                                        

Et andet typisk symptom er også hvis du skjuler når, eller hvor meget du indtager for dine nærmeste.