Behandling mod angst


Har du en følelse af, at angsten er begyndt at fylde mere og mere i dit liv?

Og at din angst har taget kontrollen med den måde, du lever dit liv på?

Så er du langt fra alene, og mange vælger også, at få professionel hjælp 

for at komme angsten til livs.

Angst er en utrolig pinefuld mental lidelse, som flere og flere danskere

lider af. Hvis du går rundt med en ubehandlet angst alt for længe, kan

den ødelægge alt i dit liv: dit job, dine nære relationer og din mentale

- og i mange tilfælde også din fysiske - sundhed, og alt hvad dertil hører.

Behandling mod angst - sådan er et typisk forløb
Et af de bedste midler mod angst er åbenhed. Det hjælper at tale om den, for eksempel med sine nærmeste, men især i terapi lærer du at skabe en distance til angsten. Målet med angstbehandlingen er, at du selv får kontrollen tilbage over dit liv.

Under vores første møde vil jeg præsentere min måde at arbejde på og forsøge at få et overblik over din udfordring. Vi vil tage udgangspunkt i en forventningsafstemning om dine ønsker for terapien. Dernæst går vi gang med selve forløbet, som tidsmæssigt er varierende, afhængigt af hvor hårdt ramt du er.

Når vi arbejder med angst i Effektterapi, vil vi sammen gå på opdagelse i:


 • Hvad angsten begrænser dig i at gøre (jvf. der ikke ville være et problem, hvis der ikke var et ønske om noget andet). 

 • Hvad angsten mon prøver at overbevise dig om.

 • Hvad det er lykkedes angsten at begrænse dig i.

 • Hvad du har formået at holde fast i, som er vigtigt for dig, dvs. hvor du stadig føler, at du har kontrollen.

 • Vi vil også sideløbende komme ind på, hvem du er, og hvad du står for i livet.

 • Når du oplever at angsten fylder mindre i dit liv, skal intervallerne mellem vores møder blive længere, og til sidst kan de nøjes med at være telefoniske. Man kan sige, at vi får angsten holdt ud i strakt arm, så vi kan undersøge, hvad den er i færd med.


  Gamle ubearbejdede traumer kan være årsagen til du har angst i dag
  Terapien vil naturligvis ofte dreje sig om angsten, men indimellem vil vi også tale om de ting, der rører sig her og nu, og hvordan du håndterer dette. 

  Ofte ses det, at angsten har rod i gamle traumer og dermed, at der engang har været en pointe i, at du skulle være i alarmberedskab. I så fald skal vi lære angsten at kende forskel på reel fare og angst for fare.


  Angst og skam
  Angst er for mange forbundet med skam. Dette sker på flere måder. Det mest indlysende er, at man skammer sig over at have angst, da ens fornuft fortæller en, at der ikke er noget at være bange for. Så kan man gå i gang med at "slå sig selv i hovedet" og allerede det, er i hvert fald ikke hjælpsomt.

  Man kan kalde angst for skammens sygdom, da den for mange er opstået i forbindelse med oplevelsen af, ikke at kunne leve op til samfundets normer. Normer om succesfyldte liv, høje karakterer, gode uddannelser, flotte hjem osv. Når man sammenligner sig med andre, skal man hele tiden stå på mål for, at det man selv gør er godt nok. Dette udløser angst.

  I angstbehandling i Effektterapi skal vi derfor også arbejde med, at "du ikke slår dig selv i hovedet" og undersøge hvilke normer du ligger under for og hvordan du forholder dig kritisk til dem. Ofte har vi nemlig større forventninger til os selv, end hvad rimeligt er.


  Effekter af angstbehandlingen
  Nogle af de vigtigste effekter af angstbehandlingen er, at du får et andet syn på din angst. Den bliver til at leve med og fylder som oftest mindre. Du lærer at "berolige angsten” i opløbet, så den ikke får aktiveret hele systemet, og du får dermed fred for angstanfaldene. 


  Angst og kroppens falske alarm
  De typiske kropslige reaktioner, der går i gang i kroppen, når du bliver angst, er ikke unormale eller farlige. Men det kan godt føles sådan: Mange oplever hurtig vejrtrækning, som kan medføre åndenød, hyperventilation og svimmelhed. Nogle får svedeture, andre kan få ticks og de fleste oplevet øget puls. Dette kan altsammen være medvirkende til, at du får en fornemmelse af at miste kontrollen. Der kan også opstå katastrofetanker om, hvad der vil ske med dig selv eller de nærmeste, og det kan munde ud i en adfærd, hvor du undgår eller flygter fra situationer eller steder.

  Selvmedicinering og angst
  Det er ikke helt forkert, når man siger, at "angst æder sjæle op". En del angstramte prøver selv at håndtere og dulme en indre uro med rusmidler eller andre midler, ergo med en form for selvmedicinering. Det slider endnu mere på sjælen, og pludselig har du måske også fået et problem med misbrug oveni angsten?

  Stoffer, alkohol, rygning, overspisning o.a. bliver tit løsningen på angstsymptomerne. Men efter hvert 'fix' skal der nye forstærkninger til, for hvert 'fix' virker kun en vis tid. Det er en uholdbar måde at fjerne symptomerne på, for de bliver i længden dobbelt så destruktive, som hvis du "kun" havde angsten.

  Uanset om du har forsøgt at dulme din angst eller ej, er du velkommen i Effektterapi.


  Tag kærligt hånd om dig selv og få professionel støtte til at komme videre 


  Book en konsultation allerede i dag 

  Tavlebrug under terapi

  I sessionerne bruger jeg altid en tavle. Dette giver overskuelighed i samtalen. Derudover kan det hjælpe med at skabe sammenhænge mellem det fortalte. Du er velkommen til at at tage et billede af tavlen, så du kan huske hvad vi har talt om, når du kommer hjem. 

  Flere har udtalt at det er rigtig rart med tavlen, da vi ofte når vidt omkring og at man efterfølgende kan få øje på hvorfor tingenes tilstand er som de er.