NADA Akupunktur


NADA akupunktur er en metode, der hjælper med at stabilisere organismen såvel fysisk som psykisk. NADA er ikke rettet mod særlige diagnoser, men kan bruges i alle situationer, hvor en person har brug for stabilitet, bedre stress-håndtering (herunder bl.a. vrede, søvnproblemer, rastløshed, angst, abstinenser m.m.), fokus, bedre håndtering af følelser og kognitive funktioner.


NADA er empowerment og drejer sig primært om den personlige proces. Symptombehandlingen er sekundær. Det er borgeren, der arbejder med sin egen kraft. Vores rolle som “behandlere” er at sætte processen i gang, så borgeren kan finde indre ressourcer og værdier frem igen. Opleve på egen krop, at værdier og evner stadig er tilstede og dermed er forandring en mulighed.

Hvorfor lade NADA indgå i behandlingen ?


Jeg tilbyder NADA behandling inden samtalens start. Dette har for mange en beroligende effekt, og kan give bedre resultater og fokus i terapien. Hvis du vil vide mere om principperne og effekten af NADA

akupunkturbehandling, så klik her. Behandlingen er valgfri og gratis i forbindelse med en terapisession.