Catrine Boas, Examineret Psykoterapeut


Siden 2013 har jeg arbejdet narrativt med individuelle samtaler, par, børn, unge og voksne i alle aldre, som alle tager et fælles afsæt i, at du er eksperten i dit eget liv.

Jeg har i mange år arbejdet som lærer. Primært med udsatte børn, unge og familier, samt som skoleterapeut. Her har jeg haft særlig berøring med angst, lavt selvværd og afhængighed. Jeg er meget optaget af at hjælpe mennesker med netop afhængighed og angst, da jeg har god erfaring med, at mennesker får et bedre sted at stå i livet.


Jeg har de seneste år specialiseret mig i afhængighed og angstproblematikker. De kan hænge sammen, andre gange ikke. Og det er måske det der fascinerer mig mest i mit arbejde, at selv om problematikken kaldes det samme, er det vidt forskelligt hvordan det opleves for den enkelte. Derfor er der heller ingen færdig opskrift eller teknik til at komme ud af afhængigheden eller angsten. Ofte handler det om bagvedliggende problemer, og det er hjælpsomt at få afdækket dem, og evt. bearbejdet de traumer der kan være der. Det er for nogle, de første skridt i retning af et mere ønskværdigt liv. Livet er (også) hvad du gør det til; så lad os stå skulder ved skulder, så det mere ligner det du drømmer om.

Hvad skal der til for at blive medlem af Dansk Psykoterapeut forening ?


  • En lang eller mellemlang videregående uddannelse af psykologisk, pædagogisk, social- eller sundhedsfaglig karakter, som for eksempel lærer, pædagog, sygeplejerske, socialrådgiver, læge, psykolog eller fysioterapeut. En uddannelse som for eksempel præst kan også være relevant.
  • Erhvervserfaring inden for din grunduddannelses fagområde svarende til mindst tre års fuldtidsarbejde.
  • Fire års psykoterapeutisk uddannelse med en bestået eksamen fra en af de 38 uddannelsesinstitutioner, der er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening. Hele uddannelsen skal være gennemført på max. seks år.